Informatie

Over ons:

De stichting FibrOseKinderen is een uit particulier initiatief voortgekomen stichting, met als doelstelling een aantal gerichte activiteiten te organiseren voor mensen met Cystic Fibrosis (CF).
Van 1975 tot 2005 zijn jaarlijkse zomerkampen georganiseerd, helaas is dat vanwege het segregatiebeleid niet langer mogelijk.
Het bestuur was (en is) van mening dat we ons moeten blijven inzetten voor alle kinderen en volwassenen met deze ernstige aandoening.
We verwachten onze doelstelling te kunnen bereiken door twee verschillende projecten:
* Het organiseren van uitjes voor kinderen en volwassenen , samen met andere gezinsleden of vrienden; eventueel en indien nodig of gewenst met begeleiding door vrijwilligers van onze stichting.
* Verschaffen van toegang tot internet en daarmee onderlinge contacten mogelijk maken
Iedereen met CF kan zich zelf of zich door familie of vrienden (laten) opgeven voor een uitje om hem of haar even te laten genieten van het leven (en even heerlijk af te leiden) door het sturen van een verzoek naar mail@stichtingfok.nl

Ook voor meer meer informatie, stuur even een mailtje naar mail@stichtingfok.nl

(Het rekening nr is:  NL39 RABO 0123 0261 99)

603828757