Financiële verantwoording

De Stichting FOK is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Onze Stichting is ook officieel als “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt waardoor er ook fiscaal aantrekkelijk geschonken kan worden.

Tenslotte geven we al jaren onze inkomsten en uitgaven door aan het CBF(Centraal Bureau Fondsenwerving)

Als u meer wilt weten over hoe wij onze giften en donaties jaarlijks aanwenden, klik dan hier Jaarrekening 2013 Stichting FOK en download de meest recente jaarrekening en verantwoordingsverslag van Stichting FOK.

( NB: Het rekening nr is:  NL39 RABO 0123 0261 99)