Het Bestuur

-1286685648

Het bestuur van de stichting FibrOseKinderen bestaat uit de volgende personen:

Hubert van der Doef, medisch advies

Sylvia Ockhorst, verpleegkundig advies

Willeke Rasenberg, voorzitter

Irène Reinaerts, PR zaken en fysiotherapeutisch advies

Fred Rill, secretaris

Hans van Roon, penningmeester en financieel adviseur

Lineke Vermaat, activiteiten planning

1516404338

Onderaan van links naar rechts: Sylvia, Lineke, Willeke en Irène. Bovenaan van links naar rechts: Hubert, Hans en Fred

Het bestuur komt per jaar 6 tot 10 keer bijelkaar om het beleid te bespreken en de activiteiten mee te organiseren.

Voor deze activiteiten wordt behoudens eventueel gemaakte (reis)kosten geen vergoeding verstrekt.

Ook voor de grote groep medewerkers die de kinderen begeleiden of anderszins meewerken aan de realisatie van de activiteiten geldt dat er alleen sprake is van vergoeding van reiskosten of andere directe kosten en er daardoor sprake is van vrijwilligerswerk.

Het bestuur wil graag benadrukken dat wij zonder de hulp van deze medewerkers niet in staat zouden zijn om de activiteiten te verwezenlijken.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen.
Via email: mail@stichtingfok.nl of brief: Stichting FOK, Prinsessekade 57, 2012 MC Haarlem. Tel. 06-51237513

KvK Nummer: 41178246/ RSIN: 815725619
Bank rekening nr:  NL39 RABO 0123 0261 99